Βάλια Παυλίδου – Ψυχολόγος / MSc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας / Γνωστική Συμπεριφορική Ειδίκευση

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Πόσο συχνά χρειάζεται να κάνω συνεδρίες;    

Η συνήθης συχνότητα των συνεδριών είναι μια φορά την εβδομάδα. Η συχνότητα αυτή δεν είναι δεσμευτική αλλά δύναται να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας και συνήθως καθορίζεται από κοινού μαζί μου. Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα να αλλάξει η συχνότητα αλλά και το πλήθος των συναντήσεων αν υφίστανται λόγοι που το επιβάλλουν . Η συχνότητα των συναντήσεων αραιώνει συνήθως με το πέρασμα του χρόνου. 

Πόσες συνεδρίες χρειάζεται να κάνω;

Το πλήθος των συνεδριών δεν προαποφασίζεται – εκτός αν ζητηθεί για συγκεκριμένους λόγους από σας. Γενικά δεν είναι εύκολο να γίνει μια εκτίμηση του θεραπευτικού χρόνου καθώς διαφέρει τόσο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κάθε άτομο όσο και ο ρυθμός με τον οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στη θεραπεία.

Πόσο διαρκεί μια συνεδρία;   

Η διάρκεια των συνεδριών ανέρχεται στα 50 – 60 λεπτά είτε πρόκειται για συνεδρία μέσω skype είτε για συνεδρία που πραγματοποιείται στο γραφείο μου. Καθυστερημένη προσέλευση στην προγραμματισμένη συνεδρία συνεπάγεται λιγότερο θεραπευτικό χρόνο.

Μπορώ να ακυρώσω ή να επαναπρογραμματίσω μια συνεδρία; 

Ναι αυτό είναι εφικτό. Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει η μέρα και ώρα προγραμματισμένης συνεδρίας, μετά από σχετική συνεννόηση μαζί μου. Αν δεν μπορείτε να έρθετε σε μια προγραμματισμένη συνεδρία οφείλετε να με ενημερώσετε τηλεφωνικά, μέσω mail ή μέσω sms, διαφορετικά χρεώνεστε το κόστος της συνεδρίας.

Ισχύει το απόρρητο στις θεραπευτικές συναντήσεις;   

Ναι, ο ψυχολόγος τηρεί το ιατρικό απόρρητο στις συνεδρίες. Αυτό σημαίνει πως το περιεχόμενο τους δεν κοινοποιείται ούτε είναι προσβάσιμο σε τρίτους. Το απόρρητο σπάει μόνο αν κρίνω ότι η κινδυνεύει η ζωή σας ή η ζωή τρίτων από την τρέχουσα ψυχολογική σας κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή διατηρώ το δικαίωμα να προβώ στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαφυλάξω τη ζωή σας ή των ανθρώπων που δύναται να κινδυνεύουν. 

Μπορώ να σταματήσω τη θεραπεία όποτε θέλω; 

Γενικά μπορείτε να διακόψετε  τη θεραπεία οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο στόχος της. Αυτό βέβαια αποβαίνει σε βάρος της δουλειάς που έχετε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Πως γίνεται η πληρωμή; 

Η αμοιβή γίνεται στο τέλος της κάθε συνεδρίας και εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών). Όσον αφορά τις συνεδρίες που διεξάγονται μέσω skype, προπληρώνονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής σας (Τράπεζα Πειραιώς ή Εθνική Τράπεζα ή Alpha Bank) και το παραστατικό στέλνεται ταχυδρομικά σε διεύθυνση που θα μου υποδείξετε.

Πως είναι η πρώτη συνεδρία;

Η πρώτη θεραπευτική συνάντηση έχει διττό στόχο. Αφενός να γνωρίσετε το θεραπευτή και να σας γνωρίσει και αφετέρου να προσπαθήσει να κατανοήσει καλύτερα το πρόβλημα σας για να σας βοηθήσει. Για το λόγο αυτό στην πρώτη αυτή συνάντηση συγκεντρώνονται πληροφορίες γύρω από το πρόβλημα που σας απασχολεί και τις συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε. Η πλήρης καταγραφή του ιστορικού του προβλήματος μπορεί να μας απασχολήσει και στις επόμενες συναντήσεις. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να μπορέσει ο θεραπευτής να αξιολογήσει το πρόβλημα που σας απασχολεί και να προτείνει την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση.